Już w styczniu 2022 rusza nowa edycja szkolenia – zobacz szczegóły:

Program i zapisy: www.rb-pro.pl/online

Dlaczego rodzicielstwo bliskości?


Nowe możliwości

W związku z tym, że idee rodzicielstwa bliskości stają się w Polsce coraz popularniejsze, pośród rodziców poszukujących konsultacji psychologicznych zdarza się coraz więcej takich, którzy starają się wychowywać swoje dzieci w bliskości. Potrzeba więc specjalistów działających w tym duchu – swobodnych i kompetentnych. Również psychologowie interesują się w ostatnich latach szczególnie mocno teorią przywiązania i rodzicielstwem bliskości. Rodzice, którzy przychodzą do psychologa różnie interpretują to, co czytają w książkach, co dociera do nich w przekazie medialnym czy od innych dorosłych i trudno im odnieść te informacje do ich konkretnej sytuacji, w której pojawiają się wyzwania i trudności. Potrzeba psychologów, który pomogą im w adaptacji idei rodzicielstwa bliskości do ich relacji rodzinnych.


Nowa perspektywa

Teoria więzi daje bardzo wiele nowych sposobów patrzenia zarówno na to, co się dzieje między rodzicami i dziećmi, jak i na to, co wydarza się w procesie pomagania rodzicom. Dla wielu osób rodzicielstwo bliskości może być świeżym spojrzeniem. Rodzicielstwo bliskości poszerza wachlarz możliwości interpretowania danej sytuacji, a równocześnie wachlarz rozwiązań. Dzięki temu często udaje się znaleźć rozwiązanie nawet wtedy, kiedy rodzice zgłaszają, że próbowali już wszystkiego i nic nie działa.


Zintegrowana wiedza

Praca z małym dzieckiem wymaga integrowania informacji z bardzo różnych obszarów i współpracy z wieloma specjalistami (lekarz, fizjoterapeuta, konsultant laktacyjny). Rodzicielstwo bliskości, pod hasłem dbania o relację i więź, łączy wiedzę z wielu podejść: teorię więzi, psychologię opartą na badaniach naukowych, podejście ekologiczne, ewolucyjne, międzykulturowe, systemowe, podejście komunikacyjne i neuropsychologiczne. Jest więc holistycznym ujęciem, w którym traktuje się dziecko jako cały organizm, nie koncentrując się jedynie na małym kawałku. Również rodzinę ujmuje się holistycznie – to cała rodzina otrzymuje wsparcie i korzysta z pomocy psychologicznej, a nie tylko rodzic czy dziecko.