Obowiązek informacyjny (Educators)

Obowiązek informacyjny

 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizacji wydarzenia szkoleń jest firma Educators Małgorzata Stańczyk, 01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 13C lok. 28, NIP 526 276 10 33, REGON 362907840

Dane kontaktowe:

 • Telefon: 784 595 265
 • Adres e-mail: kontakt@gosiastanczyk.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług Organizatora za pomocą systemu Google Docs, polegających na:

 • Rejestracji na szkolenie utworzone przez ADO
 • Prawidłowej obsługi Szkolenia, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Prawidłowa realizacja umowy i usług oferowanych przez ADO
 • Dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja rejestracja na Szkolenie organizowane przez ADO.

5. Dane osobowe będą przechowywane w serwisie przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisy podatkowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
 • Do momentu ich usunięcia przez Administratora danych osobowych z serwisu

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: kontakt@gosiastanczyk.pl.

7. Odbiorcami danych będą:

 • Podmioty współpracujące przy realizacji umowy:
  • Sonrisa Bartosz Stańczyk (ul. Sokratesa 13C/28, 01-909 Warszawa, Polska)
  • Agnieszka Stein (Stary Rzechów 62, 27-353 Stary Rzechów, Polska)
 • Podmiot obsługujący wysyłkę wiadomości e-mail:
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Dostawca usług hostingowych:
  • Zenbox Sp. z o.o. (ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, Polska)
 • Podmioty monitorujące ruch internetowy:
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
 • Podmiot obsługujący wysyłkę newslettera:
  • The Rocket Science Group, LLC; marka MailChimp (1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, USA)
 • Operatorzy płatności elektronicznych:
  • PayPal Pte. Ltd. (2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA)
  • Dotpay Sp. z o.o. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska)

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W trosce o jak najwyższy standard i jakość oferowanych przez nas usług korzystamy z zewnętrznych podmiotów, również poza granicami EU/EOG. Dane osobowe mogą zostać przekazane do USA, które Komisja Europejska zatwierdziła jako zapewniające odpowiednią ochronę na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016 r, tzw. Tarcza Prywatności UE-USA.