Anita Janeczek-Romanowska [Warszawa]

img_20160813_175333Anita Janeczek-Romanowska

psycholog dziecięcy

Warszawa

Pracuję z rodzicami i ich dziećmi (do 10 roku życia). Prowadzę konsultacje indywidualne , warsztaty dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi. Mam bogate doświadczenie w diagnostyce psychologicznej małych dzieci. Od kilku lat współpracuję z portalami rodzicielskimi oraz czasopismami, których odbiorcami są zarówno rodzice, jak i specjaliści. Prowadzę również stronę, na której publikuję własne artykuły bazujące na rzetelnej i aktualnej wiedzy psychologicznej (www.bycblizej.pl) W codzienności i pracy zawodowej praktykuję rodzicielstwo bliskości i kontakt oparty na szacunku oraz empatii. Bardzo duże znaczenie mają dla mnie aspekty etyczne mojej pracy, szczególnie w zakresie oddziaływań wobec małych dzieci.

kontakt@bycblizej.pl