Ewelina Majk-Hycnar [Ostrołęka, Myszyniec]

2016-08-03-21-58-56Ewelina Majk-Hycnar

psycholog

Psychologia (Uniwersytet Jagielloński), studia podyplomowe: Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny (Uniwersytet Warszawski), w trakcie szkolenia Szkoły Trenerów Opartej na Empatii (Dojrzewalnia Róż).
Miasta: Ostrołęka, Myszyniec
Pracuję z dziećmi, rodzicami, nauczycielami. Prowadzę konsultacje, warsztaty psychologiczne. W swojej pracy staram się pomagać odkrywać potrzeby dzieci i rodziców oraz szukać służących rozwojowi strategii na ich realizację. W kontakcie ważne jest dla mnie uważne słuchanie, dzielenie się empatią, podążanie za rozmówcą. W pracy stosuję język serca- porozumienie bez przemocy.