Relacja bez kar i nagród

Zapraszamy do naszego projektu on-line!

Relacja bez kar i nagród – wersja dla profesjonalistów

Kurs dla profesjonalistów zawiera także wszystkie elementy kursu dla rodziców.

O kursie dla profesjonalistów

Dla profesjonalistów czyli osób, które zawodowo zajmują się wspieraniem innych przygotowaliśmy wersję rozszerzoną kursu “Relacja bez kar i nagród”. Poza dostępem do całości kursu dla rodziców wersja dla profesjonalistów składa się z elementów dedykowanych specjalnie tej grupie uczestników.

Chcemy pokazać Wam jak można pracować z rodzicami, którzy mają różne doświadczenia, różną ilość wiedzy i umiejętności. Zajmiemy się tym jak spotkać się z rodzicem tam gdzie on jest i pomóc mu dojść tam, gdzie chce dojść czyli do harmonijnej relacji z dzieckiem i wyposażenia go w umiejętności, które pomogą mu w dorosłym życiu.

Pokażemy wam też jak budować z dorosłymi, z którymi pracujecie takie relacje, o których chcecie ich uczyć. Jak opierać swoją pracę na autentycznym doświadczeniu i modelowaniu tych umiejętności, które chcecie wspierać.

Dlatego ważną częścią tego kursu jest też dla nas pokazanie jak specjaliści mogą zadbać o siebie.

Agnieszka o kursie:

Chcielibyśmy, żeby profesjonalistów pracujących bez nagród i kar i takich, którzy potrafią wesprzeć w tym innych było jak najwięcej. Jest dla nas ważne to, żeby mieć swój udział w wielkiej społecznej zmianie tego,  jak traktujemy dzieci i wchodzimy z nimi w relacje. Dlatego chcemy dać profesjonalistom wsparcie, wiedzę a także wspólnotę innych, zajmujących się podobnymi działaniami ludzi.

Gosia o kursie:

Stworzenie tego kursu to dla mnie rodzaj „podania dalej” tego, czego miałam okazję przez ostatnie lata uczyć się od Agnieszki i uczestników szkoleń w ramach projektu „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów” oraz od moich koleżanek i kolegów w Bliskim Miejscu. Ufam, że będziecie mogli doświadczyć na szkoleniu mocy wspierającej wspólnoty osób, które w podobny sposób widzą dzieci i relacje.

Szczegóły i zapisy.

Relacja bez kar i nagród