Anita Janeczek-Romanowska

Udział w szkoleniu „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów” był jedną z moich najlepszych
decyzji zawodowych. Był to dla mnie nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim
intensywnego rozwoju osobistego. Możliwość spotkania i kontaktu z grupą ludzi, którzy myślą i chcą
pracować podobnie, to jeden z najważniejszych aspektów tego doświadczenia. Mam w sobie dużo
wdzięczności dla Prowadzących za ich troskę o wszystkich uczestników, chęć dzielenia się wiedzą, ale
przede wszystkim za ich otwartość, która miała ogromne znaczenie dla atmosfery panującej w naszej
grupie.

Anita Janeczek-Romanowska
Anita Janeczek-Romanowskapsycholog dziecięcyBliskie MiejsceWarszawa